گریس نومینال بلو(نامینال بلو) NOMYNOL BLUE 1

گریس نومینال بلو یا گریس نامینال بلو NOMYNOL BLUE 1 حاوی گوگرد، ترکیبات کلر و مواد واکنش دهنده با سطوح فلزی نیست. روغن پایه https://www.taminsanatapadana.com/grease-nomynol-blue-1/مصنوعی در دمای بالای 160 درجه سانتیگراد بدون باقی ماندن بقایایی شروع به تبخیر می کند. سپس روان کننده های جامد باقیمانده یک لایه جداکننده پودری و روان کننده ایجاد می کنند. به همین دلیل موجب جلوگیری از خوردگی رزوه ها و اتصالات و اصطکاک با یکدیگر و آسیب رساندن به سطوح فلزی و در نتیجه موجب تسهیل در باز نمودن اتصالات می گردد.

ادامه مطلب