در حال نمایش یک نتیجه

چسب کردوباند Cordobond strong back standard resin

چسب کردوباند محصولی دوجزئی است که از رزین و هاردنر تشکیل شده است.این محصول قابلیت استفاده در صنایع دریایی و کشتی سازی را دارد.استفاده از CORDOBOND به همراه الیاف مخصوص،باعث تقویت سازه ها و تجهیزات تضعیف شده می شود.زمان خشک شدن اولیه چسب کردوباند حدود 40 دقیقه و زمان خشک شدن نهایی آن حدود 6 ساعت می باشد.