در حال نمایش 2 نتیجه

خمیر آب یاب کالر کات KOLOR KUT

از خمیر آبیاب kolor kut برای اندازه گیری دقیق میزان ناخالصی های موجود در فراورده های نفتی و مشتقات آن استفاده می شود.خمیر کالرکات به عنوان شناساگر وجود آب در مشتقات نفتی نظیر بنزین ، گازوییل و نفت مورداستفاده قرار می گیرد و در صورت وجود آب در مخازن،از رنگ زرد به قرمز تغییر رنگ می دهد.

خمیر گازوئیل یاب کالر کات KOLOR KUT

از خمیر گازوییل یاب کالر کات برای اندازه گیری عمق و حجم انواع سوخت موجود در مخازن استفاده می شود.خمیر KOLOR KUT GASOLINE GAUGING PASTE صورتی رنگ بوده و در صورت تماس با انواع برش های نفتی یا هیدروکربن ها نظیر بنزین،گازوییل،مازوت و نفت سفید به رنگ قرمز تغییر رنگ می دهد.