اسپری های تست جوش

فروش اسپری مگنافلاکس

فروش اسپری مگنافلاکس
لطفا به این صفحه امتیاز بدهید

فروش اسپری مگنافلاکس

اسپری MAGNAFLUX

اسپری تست جوش MAGNAFLUX

MAGNAFLUX

اسپری MAGNAFLUX

اسپری PT

اسپری تست جوش مگنافلکس

اسپری مگنافلکس

اسپری مگنافلاکس

اسپری های شرکت مگنافلکس را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد:

اسپری های ترک یابی به روش MT

اسپری های ترک یابی به روش PT

برای انجام تست ترک یابی در روش MT  باید از اسپری سفید مگنافلکس که اسپری WCP2 نام دارد به همراه اسپری مشکی مگنافلکس که اسپری ۷HF  نام دارد استفاده شود.

اسپری سفید،WCP-2 Rapid-drying white contrast paint نام دارد.

اسپری مشکی هم ۷HF Oil-based black ink نام دارد.

برای انجام تست به روش MT ابتدا باید محل مورد نظر را از هر گونه چربی و گرد و خاک تمیز کرد.

سپس باید سطح مورد نظر را با اسپری مگنافلاکس WCP2 آغشته کرد.پس از استفاده از اسپری MAGNAFLUX باید میدان مغناطیسی ایجاد شده را در دو طرف سطح مورد نظر ایجاد نمود.

در سیستم عمودی ترک های طولی موجود و در حالت موازی ترک های عرضی رویت می شوند.ممکن است عیوب طولی و عرضی با توجه به انجام پروسه جوشکاری و شرایط فیزیکی به وجود آمده باشند.

پس از انجام این مراحل از اسپری مگنافلکس ۷HF استفاده می شود.

به طور کلی برای تست ذرات مغناطیسی یا MT  که یکی از روشهای آزمون غیر مخرب یا NDT است، برای تشخیص عیوب موجود و ترک های سطحی و زیر سطحی در مواد آهنی به کار می رود.

روش انجام تست شامل استفاده از میدان مغناطیسی خارجی در داخل ماده است که جریان مغناطیسی را در مواد تولید می کند.

سپس، ذرات رنگی بر روی سطح اسپری می شوند.وجود عیوب، موجب انحراف در جریان مغناطیسی می شود.

ذرات مغناطیسی به وسیله میدان سطح در عیوب جذب می شوند و به لبه های ترک ها و عیوب می چسبند و شکل عیوب را نشان می دهند.

اسپری ترکیاب تست ذرات مغناطیسی MT مگنافلاکس (Magnaflux MT Spray) ،شامل اسپری سفید (White contrast) یا اسپری WCP-2 و اسپری جوهر مشکی (Black Ink) یا اسپری ۷HF می باشد.

در تست به روش PT از:

 اسپری کلینر مگنافلکس(مگنافلاکس MagnaFlux Spotcheck SKC-S

اسپری پنترانت مگنافلکس(مگنا فلاکس MagnaFlux Spotcheck SKL-SP1)

 اسپری دولوپرمگنافلکس(مگنافلاکس MagnaFlux Developer SKD-S2)

 استفاده می شود.

در روش PT ابتدا به وسیله اسپری CLEANER مگنافلاکس سطوح کثیف را تمیز کرده و همچنین، سطوحی که مورد اعمال بیش از حد نفوذ کننده قرار داشته باشند را پاک کنید.

سطح مورد آزمایش از هرگونه چربی، گرد وغبار، پوسته زنگ زده، آلودگی های سطحی، رنگ  و پاک کنید زیرا مانع از نفوذ مایعات نافذ به درون شکاف ها و عیوب جوش می شود.

سپس از اسپری PENETRANT مگنافلکس استفاده می شود. این اسپری نافذ می تواند یک مایع قابل دیدن نمایان کند. مطمئن شوید مایع به تمامی سطوح داخلی و خارجی و درزها نفوذ کرده و باعث شود از عدم وجود حباب در ترک ها مطمئن شوید.

 میزان نفوذ عملاً بستگی به ماهیت و اندازه عیب ها دارد و بین ۲۰ ثانیه تا ۳۰ دقیقه به طول می انجامد.

سپس از اسپری DEVELOPER مگنافلکس استفاده می شود. اسپری ظاهر کننده یا همان اسپری Developer برای نشان دادن و ظاهر کردن عیوب جوش می باشد کل سطح مورد آزمایش باید با لایه ای نازک از DEVELOPER پوشیده شود این امر باعث می شود عیوب سطحی با اندازه ای بزرگتر مشاهده شوند.

با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش محصولات تقلبی،حتما از اصلی بودن محصولات MAGNAFLUX اطمینان حاصل کنید.

بازرگانی تامین صنعت آپادانا آمادگی خود را جهت ارسال محصولات اصلی MAGNAFLUX به سراسر کشور اعلام می دارد.