مقالات

روغن کمپرسورهای تبریدی

روغن کمپرسور
لطفا به این صفحه امتیاز بدهید

روغن کمپرسورهای تبریدی

در روغن های کمپرسور خصوصيتي به نام نقطه توده شدن (Floc Point) اهميت بسيار مهمي دارد.

در واقع نقطه توده شدن دمايی می باشد که روغن به حالت جامد در مي آيد و حالتی کره ای مانند پیدا می کند.

از مهم ترین ویژگی های روغن کمپرسور تبریدی پایین بودن نقطه توده شدن می باشد.

برای انتخاب روغن کمپرسور برودتی بايد توجه شود که نقطه توده شدن روغن از دمايی که به وسیله کمپرسور تبریدی ايجاد مي شود کمتر باشد، تا هنگام استفاده به دليل ترکیب روغن با سيال تبريدی، مواد مومي به صورت جامد تغییر حالت ندهند.

عدم توجه به این نکته باعث وارد شدن خسارت به کمپرسور و متوقف شدن عملیات می گردد.
با توجه به مطالب بیان شده دمای نقطه ريزش در روغن های کمپرسور برودتی از دمايی که خود کمپرسور ايجاد می کند کمتر است.

انواع کمپرسور

برای بیان تعریف بسیار ساده کمپرسور می توان عنوان کرد که کمپرسور سیستمی است که انرژی مکانيکی را براي تامين کردن هوا یا گاز فشرده به انرژی تراکمی تبديل مي کند.

کمپرسورها به طور کلی در دو دسته ی کمپرسورهای دوار و کمپرسورهای رفت و برگشتی قرار می گیرند.

در دسته بندی دیگری که بر اساس نوع گاز می باشد کمپرسورها در سه دسته قرار می گیرند:

1.کمپرسورهای سرد

2.کمپرسورهای هوا

3.کمپرسورهای گاز

کمپرسورها در اکثر صنایع از جمله صنایع نفت،گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند.

يکي از مهم ترین موارد قابل اجرا در کمپرسورها استفاده از روغن کمپرسور مرغوب و ایده آل می باشد. روغن های کمپرسور هم مانند دیگر روغن ها از دو بخش اصلی یعنی روغن پايه و مواد افزودنی تشکيل شده است.

روغن کمپرسور وظیفه آببندی،روانکاری،خنک کاری و جلوگيري از سایش و خوردگی را بر عهده دارد.

مهم ترین استانداردها برای روغن های کمپرسور عبارتند از: روغن VDL ،روغن VBL ،روغن VCL ،روغن VC ،روغن VB و …

بازرگانی تامین صنعت آپادانا آمادگی خود را جهت ارسال انواع روغن کمپرسور اصلی به سراسر کشور اعلام می دارد.